U bevindt zich op de website van Probus Heiloo 1

 

 

 

Wat is Probus ?

Probus komt van ‘Retired Professional and Business Men’.

Verspreid over het land zijn er ruim 400 heren-, dames- of gemengde clubs. De meer dan 11.000 leden komen wekelijks, tweewekelijks of maandelijks op een vaste dag en een vast tijdstip bij elkaar.  Probus Heiloo1 is een herenclub en zij komen bij elkaar op de woensdag om de twee weken in Trefpunt en op de tussenliggende woensdagen bij Veldt. Ook worden incidenteel bijeenkomsten en excursies elders georganiseerd.

Alle Probusclubs zijn aangesloten bij de Stichting Probus Nederland, en krijgen bij hun installatie het Certificaat van Erkenning en zijn autonoom.

Doelstelling:

Het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap van (geheel of nagenoeg geheel) postactieven, die een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld en die vanuit hun persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond waarde hechten aan het regelmatig ontmoeten van elkaar

Bindende elementen:

  • onderlinge hulpvaardigheid
  • verbreding van kennis en interesse
  • verruiming van inzicht
  • ontspanning

Meer informatie

Een boekje van de Stichting Probus Nederland met onder andere  een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van Probus treft u hier aan:

Probus-Informatieboekje